RMZ – materiali in geookolje

×
RMZ – materiali in geookolje
Pri prenovi publikacije smo izdelali idejno zasnovo, prelom ter oblikovali naslovnico. Periodična publikacija, ki izhaja štirikrat letno v angleškem jeziku, združuje znanstvene, strokovne in pregledne članke s področja geologije, materialov ter rudarjenja.
Izvedba:
julij 2013–december 2014
Naročnik:
UL NTF
Avtorici:
Pia Jerkič
Lea Zupančič
publikacija, prenova