Pozitivna akademija

×
Pozitivna akademija
Izdelava celostne grafične podobe organizacije Pozitivna Akademija. Podoba zajema oblikovanje logotipa, promocijskega materiala ter vizualna oprema dogodkov in srečanj.
Izvedba:
2014
Naročnik:
POINT OUT
Avtorji:
Pia Jerkič
Blaž Rat
Brigita Starešinič
Lea Zupančič
identiteta, logotip, korespondenca, tiskovine, promocija, dogodek