NTF | web

×
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta | spletna stran
Prenova spletnega mesta NTF je bil obsežen zalogaj, saj je bilo potrebno pod isti imenovalec združiti 6 med seboj izredno raznolikih študijskih smeri – geologija, rudarstvo, materiali in metalurgija, modno oblikovanje, tekstilstvo in grafika. Izdelali smo spletni informacijski portal, ki zagotavlja kakovostne in ažurne informacije o študiju, študijskih programih in aktivnostih fakultete v slovenskem in angleškem jeziku. Enakovredna zastopanost šestih strok, splošnih vsebin fakultete in vsebin študentskega sveta, se kaže v omrežju 8 spletnih mest, ki so povezana v skupno navigacijsko mesto in so kljub različnosti oblikovno, funkcionalno in vsebinsko poenotena. Spletna mesta imajo tako ločene kot tudi skupne omrežne toke vsebin in informacij. Dodatno so integrirani številni drugi sistemi, npr. VIS, Active Directory, vodenje predmetov in predmetnikov, sistem osebnih podstrani zaposlenih itd.
Spletno mesto NTF je leta 2015 v kategoriji Digitalni nastop državne in javne uprave, prejelo nagrado NETKO – strokovno priznanje GZS.
Izvedba:
maj 2015
Naročnik:
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
Avtorji:
Blaž Rat (vodenje projekta)
digiGRAL, d.o.o. (zasnova, oblikovanje in tehnična izvedba)