13. ACC – Beyond Controlling

×
13. ACC – Beyond Controlling
Izdelali smo celostno grafično podobo 13. Adriatic ICV Kontroling konference. Podoba dogodka odraža temo mednarodne konference – kako gledati onstran meja kontrolinga ter s povezovanjem in sodelovanjem različnih področij znotraj podjetja doseči odličnost. Oblikovali smo grafično opremo prostora, promocijski material, razne tiskovine ter oglase v tiskanih in digitalnih medijih.
Izvedba:
oktober 2013
Naročnik:
CRMT, d.o.o.
Avtorica:
Pia Jerkič
identiteta, logotip, tiskovine, promocija, dogodek